Handelsskole

Find og klik på din erhvervsuddannelse i listen herunder.
Så kan du se hvilke videregående uddannelser du kan komme direkte ind på, med den erhvervsuddannelse du har.

Der kan også være mulighed for, at du kan komme ind på andre videregående uddannelser. Snak med Studievalg Nordjylland om mulighederne.

 

Merkantil

Find og klik på din erhvervsuddannelse i listen herover.
Så kan du se hvilke videregående uddannelser du kan komme direkte ind på.

Der kan også være mulighed for, at du kan komme ind på andre videregående uddannelser. Snak med Studievalg Nordjylland om mulighederne.

Erhvervsakademiuddannelse (2 år)

Er videregående uddannelser, der normalt tager 2 år, men nogle varer lidt længere. Undervisningen kombinerer teoretisk viden med en kortere praktikperiode i en virksomhed. Adgangskravet er enten en gymnasial eksamen, eller en relevant faglig uddannelse. Eksempler på relevante erhvervs­akademiuddannelser er produktionsteknolog, energiteknolog, installatør, laborant, designteknolog mv.

Uddannelserne giver dig dybere og bredere viden inden for et fagområde, og kan føre til jobs som mellemleder, koordinator, specialist mv inden for fagområdet. Der er jobmuligheder både i det private erhvervsliv og i det offentlige. Eller man kan starte egen virksomhed.

Erhvervsakademiuddannelser tages på Erhvervsakademier landet over. I Nordjylland kan mange af uddannelserne tages på UCN (www.ucn.dk – som har flest uddannelser i Aalborg, men også afdelinger i Thisted, Frederikshavn og Hjørring), og på Dania (www.eadania.dk - som har en afdeling i Hobro og flere steder i Midtjylland).

Top-up-professionsbacheloruddannelse (1½ år)

Efter en de fleste erhvervsakademiuddannelser kan man læse videre på en top-up-uddannelse, og på 1½ år blive professionsbachelor. Det kan være lige efter uddannelseneller efter man har været ude og arbejde nogle år. 
Det giver mulighed for at man kan fordybe sig og specialisere inden for et bestemt fagligt område, og dermed opnå andre kvalifikationer og jobmuligheder. Fx Produktudvikling og teknisk integration; Teknisk manager offshore; Design og business og mange flere

Professionsbacheloruddannelser (3½ år)

Videregående uddannelser, der normalt varer 3½ år, men nogle er lidt kortere og enkelte lidt længere. Undervisningen består af teoretiske emner, og der er indlagt en eller flere praktikperioder a 2-5 måneder på en arbejdsplads. ”Profession” henviser til, at man ofte bliver uddannet til et bestemt erhverv, en profession. Adgangskravet er enten en gymnasial eksamen, eller en relevant faglig uddannelse.
Eksempler på professionsbacheloruddannelser er Eksport og teknologi; Grafisk kommunikation; Maskinmester via adgangskursus m.fl.

Uddannelserne kvalificerer til bestemte jobs, og man får en dyb faglig (teoretisk og praktisk) indsigt og kvalifikationer til at udvikle sin egen viden. Uddannelserne retter sig både mod ansættelse i det offentlige og mod private virksomheder – eller mod at starte egen virksomhed.

Uddannelserne tages på Professionshøjskoler landet over. I Nordjylland er der UCN (www.ucn.dk – som har professionsbachelor-uddannelser i Aalborg og Hjørring) og VIA (www.viauc.dk, som har uddannelser i Thisted).

Ingeniøruddannelser (3½ eller 5 år)

Ved at tage Adgangskursus til ingeniøruddannelserne kan man som faglært kvalificere sig til at komme ind på diplomingeniøruddannelser (3½ år) og civilingeniøruddannelser (5 år). Der findes over 100 forskellige ingeniørretninger og faglige specialer. Ingeniører uddanner sig til at arbejde med konstruktion, udvikling, projektering, planlægning mv. inden for deres faglige område. 
Diplomingeniør kan man blive på professionshøjskoler flere steder i landet, men også på fx Aalborg Universitet. Civilingeniører uddannes på universiteter, bla AAU.

Du kan læse mere om alle uddannelserne, adgangskrav, jobområder, beskæftigelsesudsigter osv på Uddannelsesguiden – www.ug.dk