Kontor, handel og forretningsservice

Her kan du vælge den erhvervsuddannelse du har inden for området Kontor, handel og forretningsservice. Ud for den kan du se, hvilke videregående uddannelser den giver adgang til.
Dels vises de uddannelser, der er mest relevante i forlængelse af erhvervsuddannelsen.
Og dels vises alle de andre videregående uddannelser, du har mulighed for.
Der er angivet med en tekst, hvis der stilles særlige fagkrav til den enkelte videregående uddannelse (at man skal have et eller flere fag på C eller B-niveau).
Du kan finde mere information om uddannelsen på www.ug.dk ved at klikke på uddannelsesnavnet - bla kan du se Adgangskravene.

Detailhandel med specialer

Eventkoordinator

Handelsuddannelsen med specialer