Efter august 2015

Vælg det område, din erhvervsuddannelse hører under.
På næste trin kan du finde den erhvervsuddannelse du har, og ud for den se, hvilke videregående uddannelser den giver adgang til.
Dels vises de uddannelser, der er mest relevante i forlængelse af erhvervsuddannelsen.
Og dels vises alle de andre videregående uddannelser, du har mulighed for.
Der er angivet med en tekst, hvis der stilles særlige fagkrav til den enkelte videregående uddannelse (at man skal have et eller flere fag på C eller B-niveau).
Du kan finde mere information om uddannelsen på www.ug.dk ved at klikke på uddannelsesnavnet - bl.a. kan du se Adgangskrav.